Canda as mázcaras

Emilio Arauxo

A idea de mjundo que se reconstrúe en cada xesto de mázcara. Unhasinuosa xenialidade da Raia. Incidencias de espazo e creacións detempo. A Xironda. A

ISBN: 9788412422689